Ivan Venedikov, Todor Gerasimov. The Thracian Art

 

Table of contents

Увод

Част първа. Изкуството в Тракия до края на 6. век пр. н. ера

1. Тракия при царете-жреци

2. Тракийското погребение

3. Поява и формиране на тракийскто изкуство

Част втора. Изкуството в Тракия от края на 6. до началото на 3. век пр. н. ера

1. Исторически преглед

Гръцката колонизация и персийска експанзия

Одриското царство

Македонското владичество в Тракия

2. Изкуството в гръцките колонии в Тракия

Архитектура

Скулптура

Монети

Живопис

3. Изкуството във Вътрешна Тракия

Архитектура

Дворци

Гробници

Скулптура

Монументална живопис

Художествени занаяти

Бронз

Златни и сребърни кани

Предпазно въоръжение

Конска амуниция

Апликации към щитове

Монети

Керамика

4. Общ поглед върху тракийското изкуство от края на 6. до началото на 3. век пр. н. ера

Част трета. Изкуството в Тракия през 3. до 1. век пр. н. ера

1. Келтско изкуство

2. Изкуството на гръцките колонии

Скулптура

Ювелирство и торевтика

3. Изкуството във Вътрешна Тракия

Тракийското селище и погребение

Тракийската торевтика

Монети

Заключение. Характер и значение на тракийското изкуство

Илюстрации

Описания

Библиографски съкращения

Списък на рисунките в текста

Речник-показалец

Регистри

Иван Венедиков, Тодор Герасимов. Тракийското изкуство

Details
Publisher Bulgarski houdozhnik
Language Bulgarian
Pages 410
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
Creation date 1973
Size 29 х 34 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset