From State Socialism to Post-Communist Capitalism: A Critical View
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

I. Към критическа политическа икономия на държавния социализъм

1. Структура на първичните групи и техните функции

2. Жилищна система и социална структура

3. Социални неравенства при държавните социалистически икономики на преразпределение

4. Защо социализмът се провали?

II. Социална структура при социализма и при капитализма

1. Интелигенцията в класовата структура на обществата с държавен социализъм

2. Трите вълни на теориите за Новата класа

3. Динамика или възпроизводство на елитите през посткомунистическия преход на Източна Европа

4. Социалното конструиране на ромския етнос в България, Румъния и Унгария в прехода към пазарна икономика

III. Преход от социализъм към капитализъм

1. Очерк по социалната история на социализма

2. Размисли върху иронията: покана за неокласическа социология

3. Новият капитализъм в Източна Европа

IV. Критическа теория на посткомунизма

1. Капитализмите след комунизма

2. Веберовата теория за господството и посткомунистическите капитализми

3. Отлив от либералната демокрация

От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 448
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0502-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset