Literary projections of the local or Bulgarian local historical studies since National Revival
Language: Bulgarian with a summary in English
 
     The book examines, through the prism of the published literature, the development of local studies in Bulgarian  from the first examples, which emerged during the Bulgarian National Revival, to the end of 2017. The publications and databases of the retrospective and current national bibliography of Bulgaria serve as a methodological basis, which allows for a multifaceted analysis of the literature and periodicals on local history in a wider context.
 
Table of contents

Уводни думи

Глава първа. Възникване и развитие на краеведската книжнина през Възраждането

1. Обща библиографско-статистическа картина

2. Български книжовници с принос за създаване и развитие на краеведската книжнина

2.1. Най-ранни краеведски сведения в книжнината през Възраждането

2.2. Описания на отделни селища и региони (историко-географски и статистико-демографски извори)

2.3. Етнографски, фолклористични и езикови проучвания като част от краеведската книжнина през Възраждането

3. Програмни насоки за краеведски проучвания

4. Изводи и тенденции

Глава втора. Разцвет на краеведската книжнина в периода на новата българска история (от Освобождението до края на Втората световна война)

1. Обща библиографско-статистическа картина

2. Периодични издания с краеведска тематика

2.1. Периодическо списание на Българското книжовно дружество (18821911)

2.2. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (18891911) (СНУНК)

2.3. Родопски напредък (19031912)

2.4. Известия на Историческото дружество в София (19051944) 

2.5. Известия на Етнографическия музей в София (1907,19211927) 

2.6. Известия на Варненското археологическо дружество (19081921) 

2.7. Минало (19091919,1942)

2.8. Векове (1931)

2.9. Известия на Българското географско дружество (19331942)

2.10. Родина (19381941)

2.11. Беломорски преглед (19421943) 

2.12. Архив за поселищни проучвания (18381940) или антропогеографията и поселищната география като нова парадигма в развитието на краезнанието

3. Сборници, мемоари и пътеписи, съдържащи краеведски данни 

4. Официални издания с краеведска тематика 

5. Изводи и тенденции 

Глава трета. Особености на краеведската книжнина в периода на тоталитарно управление (19441989)

1. Нов дискурс и методологична основа на краеведските изследвания 

2. Обща библиографско-статистическа картина на краеведската книжнина 

2.1. Краеведските издания в периода 19451969 г. 

2.2. Книги

2.3. Периодични издания 

2.4. Краеведските издания в периода 19701989 г. 

2.5. Книги, картографски и графични издания 

2.6. Периодични издания 

3. Изводи и тенденции 

Глава четвърта. Развитие на краеведската книжнина в периода на демократични промени (19902017)

1. Интердисциплинарният подход  водеща теоретична платформа в развитието на краезнанието

2. Обща библиографско-статистическа картина на краеведската книжнина 

2.1. Библиографско-книговедско изследване на краеведските книги за периода 19901999 г.

2.2. Библиографско-книговедско изследване на краеведските книги за периода 19902017г.

Заключение 

Библиография 

Именен показалец 

Списък на таблиците и фигурите 

Резюме на английски език

Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес

...

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 352
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4585-5
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset